Molimo, pričekajte
TOP STRANIH - TJEDAN 42. 2011.
1.
Trolik
Kupi me
2.
Menart
Kupi me
3.
Menart
Kupi me
4.
Menart
Kupi me
5.
Dancing Bear
Kupi me
6.
Menart
7.
Dancing Bear
Kupi me
8.
9.
Dancing Bear
10.
Universal Music Croatia
Kupi me
11.

Kupi me
12.
Menart
Kupi me
13.
Dancing Bear
Kupi me
14.

Kupi me
15.
Dancing Bear
Kupi me
16.
17.
Universal Music Croatia
Kupi me
18.
Hit Records
Kupi me
19.
Dancing Bear
Kupi me
20.
Dancing Bear
21.
Croatia Records
22.
Menart
Kupi me
23.
Universal Music Croatia
Kupi me
24.
Menart
Kupi me
25.
Universal Music Croatia
Kupi me
26.
Universal Music Croatia
Kupi me
27.
Dancing Bear
Kupi me
28.
Croatia Records
Kupi me
29.
Universal Music Croatia
Kupi me
30.

Kupi me
31.
Dallas Records
32.
Menart
33.
Dallas Records
Kupi me
34.
Dancing Bear
35.
Dallas Records
Kupi me
36.
Dancing Bear
37.
Universal Music Croatia
Kupi me
38.

Kupi me
39.

Kupi me
40.
bez promjene
novi ulaz

skok na listi
najviši ulaz

pad na listi
povratak na listu


TOP 40
CMC: Ponedjeljak / Utorak
18:00